Open position

Operations Team • , , Bulgaria

Техник поддръжка на офис - домакин

Секюр Груп Лаб ООД е високо технологична компания, разработваща уникален продукт в областта на криптираната комуникация. Фирмата проектира и произвежда мобилен телефон с високо ниво на сигурност, собствена операционна система и хардуер.

За нашия офис в гр.София, бул. Симеоновско Шосе, търсим мотивиран и отговорен човек за позиция „Техник поддръжка “. Офисът се разполага на 4 етажа в нова сграда.

Задължения :
- Изпълнява всички видове дейности по поддръжка на сградата: монтажни и демонтажни дейности, свързани с поддръжката в сградата и прилежащите съоръжения;
- Познава, експлоатира и съхранява правилно всички машини, инструменти и техническите средства, с които работи;
- Постоянно следи за състоянието на сградата и помещенията на компанията.
- Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения;
- Локализира и отстранява възникнали повреди;
- При получен сигнал от служителите, посещава съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й;
- Комуникира с наемодателя на сградата по повод поддръжката, подобренията и отстраняването на възникнали проблеми;
- Участва в планирането на подобрения на офис пространстванта;
- Участва в избора и отговаря за покуките на материали и инструменти необходими за текущата поддръжка от складове и магазини;

Ние предлагаме:
- Трудов договор
- Работно време: пълен работен ден
- Работа в млад и позитивен екип
- Кафе, закуска, обяд
- Допълнително здравно осигуряване след изтичане на изпитателния срок;Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, очакваме вашата автобиография.
Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Requirements

Изисквания :
- Средно образование;
- Професионален опит – минимум три години професионална практика;
- Знания и умения в областта на строителството, строителните технологии, материали, машини;
- Шофьорска книжка Кат.Б
- Професионализъм и коректност;
- Вежливо отношение и умение за работа в екип

Apply for this job

Submit